martie 22, 2021

Zi

În data de 22 și 23 martie 2021, reprezentanții MECCRM, a Consiliului Rectorilor și a universităților din Moldova, partenere în consorțiul COMPASS, participă la vizita de studiu (online) la Université de Bretagne Occidentale, Brest, Franța https://www.univ-brest.fr/GB
Citește mai mult
Academia de Studii Economice din Moldova, în colaborare cu European University Continuing Education Network (EUCEN), Belgia, organizează al 2-lea Workshop de țară, focusat pe promovarea culturii Învățământului pe tot Parcursul Vieții (ÎPV) în Moldova, dar și pe consolidarea capacităților universităților din Moldova în dezvoltarea serviciilor de ÎPV.     
Citește mai mult