Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Strategii și politici de management în economia contemporană”

Pe data de 26-27 martie 2021 a avut loc cea de-a 6-a ediție a Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul „Strategii și politici de management în economia contemporană”.
În cadrul şedinţei în plen şi al celor trei secţiuni au fost puse în discuţie probleme importante, ce ţin de strategiile de management în condiții de incertitudine, rolul antreprenoriatului în dezvoltarea durabilă, transformarea digitală a sistemului socio-economic.
Manifestarea ştiinţifică on-line a fost organizată de către Departamentul Management și Antreprenoriat din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova în colaborare cu universitățile partenere din țară și peste hotare.
În cadrul conferinței și-au prezentat rezultatele cercetători din Republica Moldova, Polonia, Ucraina, România, Azerbaidjan, Belgia.
Mulțumim tuturor pentru participare activă și contribuție la succesul acestei conferințe internaționale!
Thank you everyone for your active participation and contribution to the success of this international conference!