OFERTE EDUCAȚIONALE

 

Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică este responsabilă de pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi cercetări ştiinţifice în domeniul IT, a statisticii şi ciberneticii economice. Desfăşurarea largă a lucrărilor de edificare a societăţii informaţionale şi creşterea, odată cu concurenţa, a rolului calităţii deciziilor de gestiune a activităţilor economice impun necesitatea pregătirii specialiştilor calificaţi în domeniu. Dobândind, pe parcursul instruirii, capacităţi şi competenţe privind procesele economice şi folosirea metodelor economico-matematice pentru eficientizarea unor asemenea procese, în îmbinare cu operarea lejeră cu mijloacele informatice moderne, tinerii specialişti sunt solicitaţi pe piaţa muncii atât ca specialiști IT, cât şi ca economişti.