MESAJUL DECANULUI

Stimați studenți,

 Facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economicădin cadrul ASEM este responsabilă de pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi cercetări ştiinţifice în domeniul IT, a statisticii şi ciberneticii economice. Desfăşurarea largă a lucrărilor de edificare a societăţii informaţionale şi creşterea competitivă a rolului calităţii deciziilor de gestiune a activităţilor economice plasează facultatea TISE în fața pregătirii imperioase a specialiştilor calificaţi în domeniu. Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică  vă oferă pe parcursul perioadei de studii oportunitatea de a vă dezvolta competenţe privind procesele economice, metode economico-matematice, în îmbinare cu operarea lejeră cu mijloacele informatice moderne, dexterități care să satisfacă solicitările piaţei muncii atât ca specialiști IT, cât şi în calitate de economişti.

Oferta educațională la programele asigurate de facultatea TISE, atât la ciclul I, licență, cât și la ciclul II, master, îmbină armonios cunoștințe, abilități și valori specifice domeniului de formare.

Facultatea de Tehnologii Informaționale, Statistică și Informatică Economică dezvoltă un fructuos parteneriat cu organizaţii industriale precum Endava, Cedacri International, Fiscservinform, StarNet, Simpals, IGP, BNM, BNS, Orange, Moldcell, Oracle, Serviciul Vamal, Vitanta, ASITO etc. Colaborarea cu aceste companii, dar și cu companiile rezidențiale ale Incubatorului de afaceri IT4BA din cadrul ASEM, au făcut posibil ca, începând cu anul 2017, studenții  facultății TISE să fie asigurați cu locuri suficiente pentru petrecerea practicilor.

Cursurile care vă sunt puse la dispoziție, în mare parte, sunt asigurate cu suport didactic de specialitate atât elaborate de profesorii ce asigură realizarea programelor de studii, cât și cu materiale de talie internaționlă.

Remarcând performanțele studenților noștri, a comunității academice, facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică continuu urmărește să-și îndeplinească misiunea, prin promovarea unui valorilor naționale, universale, general-umane fundamentale.

În context, vă încurajăm să valorificați oportunitățile oferite de ALMA MATER de a vă implica la manifestările științifice instituționale și extrauniversitare, să vă încununați cu succes, participând activ la  varia concursuri și competiții de programare, tehnologii web,  algoritmică, baze de date, statistică sau matematică.

 

Cu deschidere deplină,

Decanul
facultății
Tehnologii Informaționale și Statistică Economică