EVENIMENTE ȘTIINȚIFICE

Evenimente științifice

Manuale:
 • ANDRONIC, L., PÂRŢACHI, I. Statistica în comunicare: manual. Chişinău:CEP USM,2013-216p. ISBN 978-9975-71-425-9.
 • ANDRONIC, L., PÂRŢACHI, I. Statistica în comunicare: sylabus.  Chişinău: CEP USM, 2013.  40p. ISBN 978-9975-71-427-3.
 • GUZUN, M., STEPANOV, G., PÂRŢACHI, I., GUZUN, I., ANDRONIC, L.Ghid de înţelegere şi relatare a statisticilor. Resursă pentru jurnalişti şi comunicatori.  Chişinău, CEP USM, 2013.  36 p. ISBN 978-9975-71-426-6.
 • GUZUN, I., PÂRŢACHI, I., STEPANOV, G.Interpretarea datelor statistice în jurnalism:sylabus. Chişinău, CEP USM, 2013.  51 p. ISBN 978 – 9975-71- 424 – 2.
 • STEPANOV, G., PÂRŢACHI, I., GUZUN, I. Interpretarea datelor statistice în jurnalism.  Chişinău: CEP SM, 2013. 228 p. ISBN 978-9975-71-423-5.
 • CARA, O, PÂRŢACHI,I., VOINEAGU, V. Dezvoltarea sistemului statistic naţional în contextul armonizării cu standardele europene: monografie. Chişinău: ASEM,2013.320 p. ISBN 978-9975-75-675-4.
Articole din reviste editate în străinătate:
 • ГОГУ  Емилия, ПЫРЦАКИ Ион . Интеллектуальная мобильность и социально-экономическое развитие. Статистика как средство международных коммуникаций Санкт-Петербург, Материалы международной научно-практической конференции . Санкт-Петербург, 26-29 января 2014 г.(стр. 56-58). ISBN 97-5-4469-0213-2
 • PÂRŢACHI Ion, BALAN Cristina Brigitte. Workers Remitances – a Flag Indicator of the Economic Crisis in the Republic of  Moldova . Статистика как средство международных коммуникаций, Санкт-Петербург, Материалы международной научно-практической конференции . Санкт-Петербург,26-29 января , 2014 (pag.-112-115). ISBN 97-5-4469-0213-2
 • JABA Elisabeta, PÂRŢACHI Ion, PALAŞCĂ Silvia, BALAN Cristina Brigitte.  The Analzsis of the Impact of Economic Crisis on Mnetarz Transfers Remitted thourgh the National Banking of Republic Moldova.  Статистика как средство международных коммуникаций, Санкт-Петербрг , Материалы международной научно-практической конференции . Санкт-Петербург,26-29 января 2014 г.,  (pag. 67-69). ISBN 97-5-4469-0213-2
 • VOINEAGU ,V., PÂRŢACHI,I., CARA,O. The main methodical aspects concerning the GAC. pag. 16.Revista română de statistică. Suplimment. Bucureşti,2014. ISSN 2359-8972 CNCSIS, categoria B+.
 • PÂRŢACHI.I. Positive and negative effects of European union and eurozone enlargement-pone2014. ISSN 2247-1820.
 • PÂRŢACHI Ion, BALAN Cristina , Jaba E.. Денежные переводы из-за границы в Республику Молдова – статистический анализ. Системное моделирование социально-экономических процессов, Сочи, Материалы международной научной школы-семинар имени академика С.С.Шаталина.  30сентября-5 октявря , 2014.
 • PÂRŢACHI.I., Mija S. Monetary policz transmission mechanism using econometric models. pag. 148. Revista română de statistică. Suplimment. Bucureşti,2013. ISSN 1018-046X, categoria B+.
Articole din reviste naţionale:
 • PÂRŢACHI, I., CARA E. Reflectarea activităţii administraţiei publice prin prisma indicatorilor gender. Conferinţa Internaţională Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor,12 dec. 2013. Ch:ASEM, pag.64. ISBN 978-9975-75-682-2.
 • PÂRŢACHI.I. Competitivitatea economiei Republicii Moldova în contextual procesului de integrare în comunitatea europeană. USM, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 19.07.2014.
 • PÂRŢACHI.I. Autonomia Universitară experienţe în francofonie. Agenţia universitară a Francofoniei. 3-4 decembrie 2013, Chişinău.
 • PÂRŢACHI.I. The 8 th International Conferince on Applied Statistics, Bucharest, november 14, 2014. The Bucharest Universitz of Economic Studies. Departament of Statistics and Econometrics.
Dumitru  Zambiţchi
 • Materiale ale comunicărilor ştiinţifice.
 • A luat parte cu comunicări la trei conferinţe internaţionale :
 • Modelarea matematică, optimizarea şi tehnologii informaţionale, martie 2014.
 • Proceeding of the Third Conference of Matematical societe of Moldova, IMCS-50, august 2014.
 • Conferinţa internaţională, ASEM, septembrie 2014.
 • A publicat trei articole ştiinţifice :
 • Probleme de transport cu centre intermediare amplasate în două etape. Coautor Ia.Ciobanu.
 • Optimization problems on graphs and transport networks.
 • Probleme de optimizare în spaţiul euclidian bidimensional.
Relevanţa socială
 • A publicat manualul « Курс высшей математики для экономических специальностей”, 340 pagini. Coautor Ia.Ciobanu şi E. Şevciuc.
Pavel Chircu
 • Membru al consiliului Olimpic la Matematică al Republicii Moldova pentru anul 2014.
 • Responsabil de elaborarea subiectelor pentru Olimpiada matematică a RM la clasa X-a (32 ore).
 • Participant la spartachiada ASEM în echipa facultăţii la jocul de dame şi şah pentru anul 2014
 • Membru al consiliului facultăţii
 • Participare la emisiune de ştiri la PRO TV din 11 iunie 2014 ora 20.00.
Boris Morcov
 • Am continuat cercetările la tematica « Derigarea optimală a sistemelor dinamice » şi s-au obţinut rezultate pentru cazuri particulare.
 • A fost prezentat articolul « O metodă grafică de calcul a dobânzii echilibrate într-un flux de plăţi « eşalonate » pentru culegere de articole la ASEM (octombrie 2014)
Vladimir Balcan
 • S-au obţinut noi rezultate în domeniul -comportamentul geodezicelor pe varietăţi hiperbolice.
 • Au fost publicate 2 articole în Analele ASEM (martie 2014 „O clasă de geodezice a varietăţilor hiperbolice”, septembrie 2014 „Comportamentul geodezicelor pe varietăţi hiperbolice)
 • A fost prezentat articolul „Asupra geodezicelor varietăţilor hiperbolice” (octombrie 2014)
 • A fost prezentată o comunicare la conferinţa internaţională organizată la ASEM „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 26-27 septembrie 2014
 • Participant la spartachiada ASEM-2014 în echipa facultăţii : locul 1 pe ASEM la jocul – tenis de masă, pentru anul 2014.
Victor Vizitiu
 • S-au obţinut noi rezultate în domeniul algebrei topologice
 • A fost prezentat articolul „divizori topologici şi unele proprietăţi ale lor” în culegere de articole la ASEM (octombrie 2014)
 • A fost prezentată o comunicare la ASEM conferinţa internaţională organizată la ASEM „Competivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 26-27 septembrie 2014.
Rodica Berzan
 • A continuat cercetările în domeniul funcţiilor de producţie şi am participat la două conferinţe internaţionale cu rapoartele respective. Am prezentat articolul „Elasticitatea direcţională a funcţiilor de producţie” pentru publicare în materialele conferinţei ASEM din 26-27 septembrie 2014.
 • R.Berzan, Şt.Berzan „On resorerce elasticity of production”, în Proceedings of the IE 2014 International Conferince „Education&Business Technologies”, Bucharest. Bucharest University of Economic Studies Press, p. 560-564.