Workshopul Naţional în cadrul proiectului ERASMUS+, COMPASS, coordonat de ASEM – realizat cu succes

În perioada 24-26 martie 2021, Academia de Studii Economice din Moldova, în colaborare cu European University Continuing Education Network (EUCEN), Belgia, a organizat al 2-lea Workshop de țară (online), focusat pe promovarea culturii Învățământului pe tot Parcursul Vieții (ÎPV) în Moldova, dar și pe consolidarea capacităților universităților din Moldova în dezvoltarea serviciilor de ÎPV.

În cadrul evenimentului experții internaționali au partajat experiențele universităților europene în subiecte de importanță majoră pentru dezvoltarea ÎPV:

24 martie: tematica abordată – experiența validării de către universitățile europene  a cunoștințelor obținute de către beneficiari prin învățarea non-formală și informală, dar și prezentarea măsurilor întreprinse de către MECCRM pentru a face posibilă validarea cunoștințelor și în sistemul educațional din Republica Moldova.

Speakeri:

  • Ala LUCA, Doina USACI, MECCRM, Moldova;
  • Jon TALBOT, lector University of Chester, Marea Britanie (https://www1.chester.ac.uk);
  • Deirdre GOGGIN, profesor și cercetător la Munster Technological University, Irlanda (https://www.mtu.ie);

25 martie: tematica abordată – serviciile ÎPV prestate beneficiarilor de către universitățile europene:

Speakeri:

  • Katrin MANNIK,director Open Academy, Tallinn University, Estonia (https://www.tlu.ee/en);
  • Juan Carlos RODRÍGUEZ,director al centrului de dezvoltare post-universitară, Carlos III University of Madrid, Spania (https://www.uc3m.es).

26 martie: tematica abordată – instrumente digitale utilizate în dezvoltarea cursurilor în contextul învățământului online, experiența universităților europene dar și a celor din Republica Moldova. În cadrul sesiunii au fost prezentate și rezultatele sondajului „Instrumente online folosite de către cadrele academice în dezvoltarea conținuturilor educaționale”, realizat de către ASEM pe un eșantion de 211 profesori din 9 universități și Moldova.

Speakeri:

  • Tatiana BUCOS, conferențiar universitar, ASEM, Moldova;
  • Ana DIAS, șef departament e-learning în University of Minho, Portugalia (https://www.uminho.pt);
  • Ahidoba DE FRANCHI, șef departament calitate în învățământul cntinuu și la distanță, în University of Geneva, Elveția (sfi.ch).

În fiecare zi de lucru a workshopului au fost organizate sesiuni de dezbateri, în cadrul căror profesorii din Moldova, au identificat posibilitățile de aplicare a practicilor universităților europene în Moldova. La workshop au participat peste 100 de profesori din 10 universități din Moldova.

Evenimentul a fost organizat de către ASEM în colaborare cu European University Continuing Education Network (EUCEN), Belgia, în cadrul proiectului ERASMUS+, Towards European University Lifelong Learning Model in Moldova/COMPASS.

Proiectul COMPASS este co-finanțat de către Comisia Europeană prin intermediul programului ERASMUS+, numar de referință: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.
Pentru a cunoaste mai multe detalii despre proiect, accesați http://compass-project.md.