ASEM – coordonatorul proiectului COMPASS

În data de 22 și 23 martie 2021, reprezentanții MECC al RM, a Consiliului Rectorilor și a universităților din Moldova, partenere în consorțiul COMPASS, participă la vizita de studiu (online) la Université de Bretagne Occidentale, Brest, Franța https://www.univ-brest.fr/GB
În cadrul primei zile a vizitei de studiu, participanții au făcut cunoștință cu legislația Franței în domeniul învățământului continuu dar și cu etapele de dezvoltare a legislației în domeniu validării cunoștințelor obținute înafara sistemului universitar: VPL – Validațion of Prior Learning.
 
Aceste experiențe sunt valoroase pentru membrii consorțiului, or una dintre direcțiile asupra căreia se lucrează în cadrul COMPASS este adoptarea în Republica Moldova a Legislației în domeniul VPL și integrarea serviciului VPL în oferta universităților. 
 
Pentru mai multe detalii despre proiect, accesați: