Towards European university lifelong learning model in Moldova (COMPASS)

COMPASS – “Towards European university lifelong learning model in Moldova”

Erasmus+ Programme 2014-2020
KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Consolidarea capacităților în învățământul superior
Numar de referință: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP
Titlu: “Către Modelul Universitar European de Învățare Continua în Moldova – COMPASS”
Perioada proiectului: 15/11/2018 – 14/11/2021

Pagină webhttp://compass-project.md/

Despre COMPASS

Proiectul “CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS” ref. Nr. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, se adresează procesului de integrare a modelului universitar de învățare continuă (ULLL) incluziv și receptiv ca fiind cel care necesită reacții imediate la nivel național și instituțional și acțiune comună în Moldova. Acordarea posibilității ca organismele naționale de învățământ superior și instituțiile de învățământ superior să administreze strategic învățarea continuă integrată a învățământului superior este considerate obiectivul general al proiectului și principala susținere a rolului responsabil și complementar al Republicii Moldova în cadrul EHEA.

Grupurile țintă: reprezentanți ai ministerelor învățământului superior; Promotori Bologna la nivel național; managerii de rang înalt ai universităților, directorii ULLL, personalul operațional ULLL.

Obiectivul general al prezentului proiect constă în contribuția la integrarea mai profundă a Republicii Moldova în EHEA prin integrarea unui model universitar de învățare continuă (ULLL) în Moldova

Obiectivele specifice a proiectului sunt:

OB1: Promovarea si consolidarea culturii LLL (Life Long Learning) în Moldova și consolidarea consensului național al actorilor cheie cu privire la problemele de dezvoltare până în Noiembrie 2021;
OB2: Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de reglementare în domeniul LLL în Moldova până în Noiembrie 2020;
OB3: Creșterea funcției de integrare a universității în Moldova prin dezvoltarea strategiilor integrate universitare de LLL până în Noiembrie 2020;
OB4: Sporirea capacităților instituționale ale universității în Moldova pentru implementarea eficientă a reformei LLL până în Noiembrie 2021.

Activităţile proiectului:

1) Creșterea gradului de conștientizare a rolului LLL în societatea din Moldova și creșterea numărului de grupuri țintă și a părților interesate implicate.
2) Elaborarea documentelor legislative naționale privind învățarea de formare profesionala în Moldova.
3) Elaborarea a regulamentelor privind LLL.
4) Consolidarea structurilor de învățare de formare profesionala la universitățile din Moldova și servicii și cursuri de LLL.

Rezultatele proiectului:

R1. Crearea și implementarea legislației naționale care a lipsit până în prezent în Moldova: Foaie de parcurs națională LLL; Regulamentul de validare a învățării anterioare, inclusiv formal și informal (VPL); Regulamentul privind aplicarea instrumentelor și procedurilor ECTS existente pentru LLL; etc).
R2. Elaborarea și implementarea unor strategii universitare eficiente cu privire la LLL integrat, împreună cu măsuri instituționale coerente capabile de orientare pe tot parcursul vieții și VPL, îmbunătățirea capacităților instituționale pentru sporirea participării la LLL.

Parteneri:
 • Academy of Music, Theatre and Plastic Arts
 • University of Physical Education and Sport
 • State Pedagogical University “Ion Creanga”
 • Trade Cooperative University of Moldova
 • Comrat State University
 • Rectors` Council of Moldova
 • Ministry of Education of Moldova
 • European University Continuing Education Network (Belgium)
 • University of Turku (Finland)
 • Danube University of Krems (Austria)
 • University of Graz (Austria)
 • European Policy Development and Research Institute (Slovenia)
 • University of Barcelona (Spain)
 • Università degli Studi di Genova (Italy)
 • University of Brest (France)
Echipa COMPASS – ASEM

Coordonatorul proiectului – dr. Olesea SÎRBU, Prorector pentru relații international, oleseasarbu@gmail.com, +373 22 402 834;

Evenimente

COMPASS LLL Country Workshop

Vizită de studiu la Universitatea din Brest / FRANȚA, 22-23 Martie 2021