Facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică” este responsabilă de pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi cercetări ştiinţifice în domeniul IT, a statisticii şi ciberneticii economice. Desfăşurarea largă a lucrărilor de edificare a societăţii informaţionale şi creşterea, odată cu concurenţa, a rolului calităţii deciziilor de gestiune a activităţilor economice impun necesitatea pregătirii specialiştilor calificaţi în domeniu. Dobândind, pe parcursul instruirii, capacităţi şi competenţe privind procesele economice şi folosirea metodelor economico-matematice pentru eficientizarea unor asemenea procese, în îmbinare cu operarea lejeră cu mijloacele informatice moderne, tinerii specialişti sunt solicitaţi pe piaţa muncii atât ca specialiști IT, cât şi ca economişti.

În cadrul celor 3 Departamente de la facultate – „Informatică și Managementul Informației„, Informatică Aplicată în Business și „Econometrie și Statistică Economică” – activează peste 50 de cadre didactice, inclusiv 5 doctori habilitați și 34 doctori în științe. Majoritatea profesorilor facultății au urmat stagii la universități din S.U.A., Franța, Germania, Grecia, România, Rusia, Bulgaria, etc.

O buna parte din cursuri sunt asigurate cu manualele elaborate de profesorii facultății, inclusiv: „Bazele securității informației” (2018), „Sisteme de calcul” (2017); „Optimizarea deciziilor multiopționale” (2016); „Baze de date” (2016), „Mathematics for Economics and Business” (2016), „Matematici pentru economiști. Caiet de sarcini” (2016), „Cercetări operaționale” (2015), „Microsoft SQL Server” (2014),”Internet și Intranet” (2014); ” Statistica. Curs de lecţii”, „Oracle 11g: SQL, PL/SQL” (2011) etc.

Încă din anul I, studenții sunt încurajați și sprijiniți atât de facultate, cât și de partenerii din businessul real, să participe la diverse concursuri și competiții de programare, tehnologii web,  algoritmică, baze de date, statistică sau matematică. Studenții facultății noastre au avut mereu rezultate frumoase, la multe dintre aceste competiții câștigând primele locuri ale podiumului.

Facultatea de Tehnologii Informaționale, Statistică și Informatică Economică dezvoltă un fructuos parteneriat cu organizaţii industriale precum Endava, Cedacri International, Fiscservinform, StarNet, Simpals, IGP, BNM, BNS, Orange, Moldcell, Oracle, Serviciul Vamal, Vitanta, ASITO etc. Colaborarea cu aceste companii, dar și cu companiile rezidențiale ale Incubatorului de afaceri IT4BA din cadrul ASEM, au făcut posibil ca, începând cu anul 2017, studenții  facultății TISE să fie asigurați cu locuri suficiente pentru petrecerea practicilor.