Materiale instructiv-metodice, didactice, note de curs, și manuale universitare elaborate de către profesorii catedrei „Matematică și Statistică Economică” 2010-2017