Catedra „Matematică şi Statistică Economică” în cadrul facultăţii  „Cibernetică, Statistică şi Informatică economică” a fost formată  în baza  Deciziei Senatului ASEM din  26 februarie 2014, proces-verbal nr. 4, ordinul nr. 43-A din 12 martie 2014  prin comasarea catedrelor „Matematică” şi „Statistică şi Previziune Economică”.

Catedra “Statistica şi Previziune Economică” ca unitate de sine stătătoare a fost deschisă la Academia de Studii Economice prin ordinul nr. 378 din 21 noiembrie 1991, cu privire la înfiinţarea Academiei de Studii Economice din Moldova la 11 decembrie 1991 şi este destinată de a asigura procesul de studii la disciplinele de statistică, previziune economică şi adiacente lor la toate facultăţile instituţiei de învăţământ în cadrul facultăţii de management. Prin Ordinul rectorului din 9 iulie 1992, începând cu 1 august 1992, catedra a fost redenumită în „Cibernetică Statistică şi Previziune Economică”, în cadrul aceleiaşi facultăţi, în legătură cu admiterea la specialităţile „Statistică şi Previziune Economică” şi „Cibernetică şi Informatică Economică”.

Începând cu 1 septembrie 1993, catedra „Statistică şi Previziune Economică”, trece în componenţă facultăţii „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

Din noiembrie 1994 catedra a fost redenumită în „Statistică şi Previziune Economică”, în legătură cu formarea catedrei „Cibernetică şi Informatică Economică” şi pregătirea studenţilor pe specialităţi separate.

Din septembrie 1992 catedra a început pregătirea specialiştilor în domeniul statisticii şi previziunii economice. În 1997 catedra a avut prima promoţie, care au fost repartizaţi la multe sectoare ale republicii, inclusiv la catedră, doctorantură, Departamentul Statistică. În 1998 a doua promoţie de statisticieni a avut succese şi mai bune. Astfel completarea cu cadre a catedrei are loc pe baza absolvenţilor specializării pregătite de catedră. Ei s-au dovedit a fi specialişti de înaltă calificare şi au contribuit simţitor la dezvoltarea intensă a învăţământului, culturii şi economiei republicii.

Catedra „Matematică” a fost fondată la 1 septembrie 1977 odată cu transferarea facultăţii „Economie” din cadrul UTM la USM. Pe parcursul existenţei sale catedra a purtat diferite denumiri: iniţial – „Matematica Superioară”, apoi „Metode Matematice în economie” , ulterior „Matematică şi Econometrie” şi actual „Matematică”.

Din momentul organizării şi până în anul 1986 catedra a fost condusă de doctorul în economie, conf. univ. Vitalie Slobodeniuc, apoi de doctorul în ştiinţe fizico-matematice, conf. univ. Andrei Gameţchi (1986-1991) şi iarăşi de V. Slobodeniuc (1991-1992). Din anul 1993 şi până în prezent în calitate de şef catedră este doctorul habilitat în ştiinţe fizico-matematice, prof. univ. Ion Bunu.