Colectivul departamentului

La DIMI activează  24  profesori dintre care 3 doctori habilitaţi, 1 profesor universitari în Informatică şi doctor,  14 conferenţiari universitari, 6 lectori universitari. În procesul de studii mai sunt implicaţi şi alţi profesori prin cumul.

Majoritatea profesorilor departamentului au o experienta bogata nu numai în predarea disciplinelor respective, dar si în practica aplicarii metodelor cibernetice si a tehnologiilor informationale în economia nationala a tarii. Multi dintre profesori au facut stagii de calificare în universitati de peste hotare (SUAFrantaRusiaUcrainaBulgariaGrecia etc.).

Îmbinînd experienta pedagogica si practica cu cercetarile stiintifice, profesorii au publicat mai multe manuale, principalele fiind: I.BolunI.Covalenco: Bazele informaticii aplicate (1999, 2001, 2003, 2005)V.Cotelea: Baze de date relationale (1998)V.CoteleaProgramarea în logica (2000)I. Pârtachi, A. BrailaEconometrie (1999)A.Gametchi, D.SolomonModelarea matematica a proceselor macroeconomice (1997)S.OhrimencoIntroducere în businessul informational (1996)I.CostasGrafica proceselor de calcul (2006)I.CostasTehnologia prelucrarii automatizate a informatiei economice (1993), etc.

Au fost publicate si cîteva monografii: I.BolunMacrosinteza retelelor de calculatoare (1999)I.Costas, P.Chirev, T.ZaconInfrastructura informationala în Republica Moldova (2001)V.CoteleaModele si algoritmi de proiectare logica a bazelor de date (2009), etc.

Unele lucrari au fost pe larg recunoscute nu numai în tara, dar si peste hotare. De exemplu, lucrarea I.Bolun, I.CovalencoBazele informaticii aplicate a fost atît de reusita din punct de vedere a valorii stiintifico-didactice la momentul publicarii, încît în scurt timp a devenit manualul cel mai larg solicitat de studentii nu numai ai ASEM, dar si ai altor universitati din tara, care se specializeaza în informatica. Nu întîmplator aceasta lucrare a rezistat mai multe editii.

Baza tehnico-materială

Colectivul departamentului are conditii bune pentru desfasurarea activitatii metodico-stiintifice. Este amplasat în 6 încaperi, care sunt într-o conditie foarte buna. La dispozitia colaboratorilor departamentului sunt calculatoare moderne, imprimante, 2 scanere si un xerocopiator. Toate calculatoarele sunt interconectate în Reteaua informatica a ASEM cu iesire la Internet.

Colaboratorii departamentului folosesc pe larg fondul de literatura al Bibliotecii ASEM si fondul de literatura al departamentului. Fondul de literatura al departamentului este format, în majoritate, din publicatiile colaboratorilor departamentului si donatiile unor catedre si profesori de la alte universitati cu care colaboreaza departamentul. În primul rînd pot fi mentionate sursele de informatii pretioase de la ASE Bucuresti. De asemenea, sunt asigurate conditii de acces la bibliotecile virtuale EBSCO.

Totodata, departamentul are un fond de carti în limba Engleza, publicate în Statele Unite, care asigura necesitatile departamentului în mai multe domenii: Managementul cunoasterii, Inteligenta artificiala, Grafica computationala, Procesarea limbajului natural, etc. Acest fond, care include carti foarte valoroase atît ca cost dar si mai ales continut de rezultate moderne în domeniile stiintelor promovate de DIMI, reprezinta o donatie generoasa din partea profesorului, PhD Jonn Rager, Universitatea din Amherst (SUA), care a activat la DIMI pe parcursul unui an academic în cadrul Programului Fulbright.

Majoritatea cartilor donate sunt absolut unice pentru Moldova. De exemplu: Managementul cunostintelor, editata în 2 volume de savantul american Clyde W.Holsapple, este o generalizare a celor mai avansate cercetari si rezultate stiintifice acumulate de cei mai înaintati savanti din lumea întreaga în acest domeniu modern al stiintei.

Studentii, care se specializeaza la DIMI, au acces liber la baza tehnico-materiala excelenta a ASEM, care este considerata printre cele mai bune din universitatile Moldovei: laboratoare spatioase dotate cu calculatoare din cele mai moderne, Centru multimedia, acces la Internet si la biblioteci electronice internationale, etc.