Specialități ciclul I, Licență

Program nou de învățământ la ASEM – Specialitatea Econometrie și Statistică Economică

Planul de învăţămînt – ECONOMETRIE și STATISTICĂ ECONOMICĂ

Ciclul I – de trei ani – licență – specialitatea „Statistică şi previziune economică” se finalizează cu obținerea titlului de licențiat în economie și are ca scop asigurarea fundamentelor teoretice și aplicative, specifice domeniului de specializare.

  • Specialistul “Statistică şi previziune economică” integrează cunoştinţele economice cu cele în domeniul statisticii şi previziunii economice. Aceasta prevede cunoştinţe economice temeinice pentru înţelegerea activităţilor economice, cunoştinţe în domeniul statisticii şi informaticii pentru analiza economico-statistică a datelor şi efectuarea de prognoze, de asemenea pentru efectuarea de sondaje, atât de necesare oricărui domeniu.
Specialistul este pregătit pentru următoarele tipuri de activităţi:
  • A efectua studiul analitic şi a comentariilor ce ţin de activitatea structurilor social – economice;
  • A cerceta diferite domenii prin metoda sondajului şi utilizarea lui în economie;
  • A aplica metodologia de calcul în elaborarea pronosticului indicilor de bază ai activităţii unităţilor social – economice;
  • A formula unele pronosticuri reale la nivelul micro şi macroeconomic;
  • A studia analitic fenomenele economice şi sociale cu caracter de masă.
Cerinţe faţă de specialist.

Specialistul cu studii superioare în trebuie să cunoască:

  • ştiinţele economice fundamentale pentru înţelegerea proceselor economice cum ar fi: economie politică, microeconomie, macroeconomie, management, contabilitate, finanţe, marketing, drept economic etc.
  • ştiinţele fundamentale de bază pentru formarea logicii şi orientării raţionale în cercetare: analiza matematică, algebra liniară, teoria probabilităţii, statistica matematică, metodologia cercetării etc.;
  • ştiinţe fundamentale pentru formarea deprinderilor de analiză şi cercetare a fenomenelor şi proceselor economice: econometrie, modelarea proceselor economice, cercetări operaţionale, previziunea economică.
  • ştiinţe statistice şi informatice pentru analiza şi evaluarea activităţilor social-economice, cum ar fi: statistica macroeconomică, statistica financiar-bancară, statistica internaţională, statis