Activitatea științifică

Cercetarea stiintifica este efectuata în cadrul laboratoarelor “InfoCiber” si “Securitatea informationala” si a unor colective de creatie a profesorilor catedrei pe domenii de interes.

Scopul cercetarilor stiintifice efectuate în domeniu consta în efectuarea cercetarilor teoretice si elaborarilor practice în informatica si cibernetica economica, coordonarea investigatiilor din Republica Moldova în acest domeniu, în pregatirea cadrelor de calificare înalta prin masterat, doctorantura si postdoctorantura. În conformitate cu obiectivele, cercetarile se efectueaza în urmatoarele directii:

 • Dezvoltarea retelelor informatice si a afacerilor electronice – conducator stiintific al temei prof. univ., dr. hab.Ion Bolun;
 • Managementul informational – conducator stiintific prof. univ., dr. hab. Ilie Costas;
 • Securitatea informationala – conducator stiintific prof. univ., dr. hab. Serghei Ohrimenco;
 • Analiza, modelarea si optimizarea proceselor socio-economice – conducator stiintific conf. univ., dr. Anatol Godonoaga.

Directiile principale de investigatii sunt definite, tinîndu-se cont de directiile strategice ale sferei stiintifice, actualitatea si importanta lor pentru tara. Colaborarea stiintifica nationala si internationala se efectueaza prin delegatii, organizarea si participarea la conferinte, acorduri si contracte cu organizatii din tara si de peste hotare. În cadrul profilului se sustine activitatea de editare a monografiilor, manualelor, articolelor de propagare a lucrarilor efectuate în cadrul ASEM.

Dupa cum se vede din tematica cercetarilor, aceste teme sunt foarte actuale pentru perfectionarea pregatirii cadrelor în domeniul respectiv si contribuie la sporirea calitatii si eficientei procesului didactic.

În rezultatul cercetarilor stiintifice au fost elaborate noi tehnologii si produse informatice: tehnologii si roboti de indexare automatizata a bazelor de date implementate la întreprinderi din Franta (S.A.”ASSO Plus”, S.C. “Vecteur Plus”) România (S.C.”Filling Rom”) si Biroul National de Statistica.

În cadrul temei de cercetare XXXX este implementat în regim experimental Portalul iAfaceri Moldova (www.iafaceri.md). Portalul este destinat promovarii afacerilor electronice, îndeosebi a comertului electronic, în rîndul populatiei si a agentilor economici din republica.

Publicatii stiintifice

În total, de catre colaboratorii catedrei CIE în ultimii 10 ani (2000-2009) au fost publicate peste 260 lucrari stiintifice cu un volum total de peste 350 c.a., dintre care:

 • 3 monografii, inclusiv una peste hotarele tarii;
 • 1 culegere de articole;
 • 7 manuale;
 • 20 lucrari metodice;
 • Peste 230 articole stiintifice si comunicari la conferinte si simpozioane, nationale si internationale.

Printre cele mai valoroase lucrari publicate de profesorii catedrei vom enumera doar cîteva:

 • I. Bolun: “Macrosinteza retelelor de calculatoare“. – Chisinau: Editura ASEM, 1999, 266 p.;
 • I. Bolun, I. Covalenco: “Bazele informaticii aplicate“. – Editia 4, Editura Bonitas, Iasi, 2005, 727 p.;
 • I. Costas: “Grafica proceselor de calcul“. – Complexul editorial ASEM, Chisinau, 2006, 194 p.;
 • I. Costas, P.Chirev, T. Zacon: “Infrastructura informationala în Republica Moldova“. – Tipografia centrala, Chisinau, 2001, 208 p.;
 • V. Cotelea: “Baze de date relationale – proiectare logica“. – Chisinau, Editura ASEM, 1997;
 • V. Cotelea: “Programarea logica“. – Editura Nestor, Chisinau, 2000, 394 p.;
 • A. Gametchi, D. Solomon: “Cercetari operationale“, Vol.1, – Evrica, Chisinau 2004, 456 p.;
 • A. Gametchi, D. Solomon. “Cercetari operationale“, Vol.2, – Evrica, Chisinau 2008, 592 p.;
 • A. Gametchi, D. Solomon: “Modelarea matematica a proceselor economice“. – Evrica, Chisinau 1998
 • V. Cotelea: “Modele si algoritmi de proiectare logica a bazelor de date“. – (2009), etc.
Organizarea conferintelor stiintifice

Catedra a organizat un sir de conferinte stiintifice si a participat activ la alte evenimente nationale si internationale. Printre aceste evenimente un loc deosebit l-au avut:

 • Conferinta stiintifica dedicata împlinirii a 30 de ani de la înfiintarea catedrei CIE, organizata în decembrie 1995, în Chisinau, ASEM. Presedinte al Comitetului organizatoric a fost: prof. univ., dr. hab. I.Bolun. La conferinta, pe lînga colaboratorii ASEM, au participat si specialisti cunoscuti în domeniu din republica. Materialele conferintei au fost publicate în culegerea Cibernetica si informatica economica I, Chisinau: Editura ASEM, 1996.
 • Conferinta stiintifico-practica cu participare internationala “Utilizare retele informatice“, organizata în Chisinau, ASEM, în perioada 23-24 ianuarie 1997 împreuna cu Centrul de Informatizare si Cercetare ASEM cu sustinerea Fundatiei Eurasia. Presedinte al Comitetului organizatoric a fost: prof. univ., dr. hab. I.Bolun. La lucrarile conferintei au participat 123 de specialisti, inclusiv reprezentanti ai Cancelariei Guvernului, ai unor ministere si departamente, ai Uniersitatii tehnice a Moldovei, ai Universitatii de Stat a Moldovei, ai Univrsitatii Cooperatist-Comerciale dim Moldova, ai Universitatii Libere Internationale din Moldova, diverse centre de calcul s.a. Au participat, de asemenea, si 7 specialisti din România (Institutul de Cercetare Dezvoltare în Informatica din Bucuresti. Academia de Studii Economice din Bucuresti si Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca). În total la conferinta au fost 41 de comunicari, iar în materialele conferintei “Utilizare retele informatice” au fost publicate 37 articole.
 • Conferinta Internationala “Trends in the Development of the Information Technologies in Education and Management” (Presedinte al Comitetului organizatoric: prof. univ., dr. hab. I.Costas, copresedinte- conf.univ. S.Tutunaru). În perioada 20-21 martie, 2003 a (“Tendinte de Dezvoltare a Tehnologiilor Informationale în Educatie si Management”). Conferinta a fost organizata de ASEM, (catedra Cibernetica si Informatica Economica) si Ambasada SUA în Moldova.

  Au participat peste 250 savanti si profesori recunoscuti, care reprezinta diferite domenii ale informaticii din Moldova, România, Bulgaria Ukraina si Rusia. Printre participanti au fost numerosi absolventi ai diferitor Programe de schimb academic cu SUA. Materialele Conferintei au fost publicate într-un volum special. Conferinta a avut un impact foarte important în domeniu, fiind apreciata înalt de Ambasada SUA si participantii la eveniment. Ambasada SUA a mentionat în special nivelul înalt de organizare a evenimentului din partea ASEM.
 • Conferinta tehnico-stiintifica internationala “Teoria si practica afacerilor electronice” (Presedinte al Comitetului organizatoric a fost: prof. univ., dr. hab. I.Bolun), organizata cu sustinerea companiei moldo-franceze Trimaran în Chisinau, ASEM, în perioada 18-19 octombrie 2001. La lucrarile conferintei au participat 84 de specialisti din Republica Moldova, si România, iar în materialele conferintei “Afaceri electronice: teorie si practica” au fost publicate 63 de articole.
 • Conferinta internationala “Securitatea informationala”, organizata anual de laboratorul “Securitatea informationala”, în care participa specialisti din Moldova, Bulgaria, Rusia etc.

Departamentul IMI participa, de asemenea, la organizarea conferintelor stiintifice internationale anuale, organizate de ASEM, asigurînd conducerea sectiei ce tine de tehnologii informationale si metode economico-matemtice.

Departamentul IMI participa la organizarea conferintelor stiintifice anuale pentru tinerii cercetatori, fiind responsabila de sectiunea Tehnologi informationale si cibernetica.