Specialitățile oferite: Ciclul I – Licență

Cibernetică şi Informatică Economică (CIB)

Specialistul licentiat în “Cibernetica si informatica economica” este instruit ca economist-analist în problemele de dirijare, luarea deciziilor în sfera economico-sociala cu utilizarea nemijlocita a instrumentarelor moderne, a noilor tehnologii informationale, precum si ca specialist în informatizarea unitatilor economice, activitatea unitatilor economice în domeniul informaticii. Specialistul este pregatit pentru urmatoarele tipuri de activitati: cercetarea, modelarea si eficientizarea proceselor economico-sociale; organizarea expertizelor, pregatirea alternativelor de decizii si selectarea fundamentata a deciziilor pentru activitati economice în baza folosirii metodelor si instrumentarelor moderne; elaborarea alternativelor si realizarea deciziilor în domeniul informatizarii si activitatilor informatice ale unitatilor social-economice (USE); business-ul informatic, informatizarea USE, inclusiv aspectele ce tin de gestiunea, elaborarea, proiectarea, implementarea si exploatarea produselor si sistemelor informatice.

Limba de studii: româna, rusa.
Durata studiilor: 3 ani

Informatică (Inf)

Formarea profesionala în domeniu, devenita strategica odata cu intensificarea lucrarilor de edificare a societatii informationale, presupune pregatirea de tineri specialisti de înalta calificare cu abilitati generale: specialistul licentiat în Informatica” este instruit ca informatician-analist în problemele de informatizare a proceselor de dirijare, luare de decizii în sfera economico-sociala cu utilizarea nemijlocita a instrumentarelor moderne, a noilor tehnologii informationale. Specialistul este pregatit pentru urmatoarele tipuri de activitati: Informatizarea USE, elaborarea si implementarea sistemelor informatice în USE, exploatarea si dezvoltarea sistemelor informatice în functiune; dezvoltarea si implementarea produselor program aplicative, inclusiv a celor necesare conducerii activitatilor economice; cercetarea, elaborarea si aplicarea noilor tehnologii informationale, orientate la un diapazon larg de aplicare; asistarea utilizatorilor în achizitionarea, implementarea si utilizarea produselor informatice; organizarea si instruirea continua a utilizatorilor, privind produsele si tehnologiile informationale noi; predarea disciplinelor de specialitate în învatamîntul preuniversitar, etc.

Limba de studii: româna, rusa.
Durata studiilor: 3 ani

Tehnologii Informaționale (TI)

Domeniul de specializare cuprinde functiile ce tin de asigurarea conditiilor informationale de eficientizare a diverselor procese economice si sociale, ce au loc în societate atât la nivel micro-, cât si la nivel macroeconomic, în baza crearii, dezvoltarii, mentinerii si utilizarii suportului informatic al acestora. Tehnologiile informationale sunt temelia tuturor formelor de informatizare a unitatilor social – economice de diferite niveluri de ierarhie în Economia nationala a tarii si sunt orientate la crearea aplicatiilor si sistemelor informatice de diferite niveluri de complexitate.

Specialistul din acest domeniu, este instruit ca inginer, pregatit pentru realizarea tuturor etapelor ciclului de viata a tehnologiilor informationale, a aplicatiilor si sistemelor informatice, necesare pentru perfectionarea proceselor de gestiune a unitatilor social-economice de diferite niveluri de ierarhie. Specialistul este pregatit pentru urmatoarele tipuri de activitati: elaborarea, dezvoltarea, implementarea si mentenanta de tehnologii si instrumente software de operare eficienta cu informatiile, inclusiv pentru înregistrarea, stocarea, regasirea, procesarea, transmiterea si redarea acestora. De rând cu o buna parte a activitatilor, aferente specialitatilor Informatica si Informatica aplicata, specialitatea cuprinde, de asemenea, elaborarea/dezvoltarea/implementarea/mentenanta de aplicatii si mijloace informatice încorporate în cele mai diverse echipamente, cum ar fi: obiectele Internet (Internet objects) – diverse dispozitive fizice si virtuale, conectate la Internet cu facilitati de procesare a datelor, automobile, telefoane mobile, echipamente de uz casnic, strunguri, linii automate, etc.

Calificarea: inginer licentiat. Absolventii sunt solicitati pe piata muncii, preponderent, ca ingineri în tehnologii informationale.

Limba de studii: româna, rusa.
Durata studiilor: 4 ani