Relații externe

Un rol important în mentinerea unui nivel înalt de calificare a cadrelor didactice îl au stagiunile de perfectionare în universitatile de peste hotare. Unii profesori ai departamentului au petrecut stagiunile de perfectionare în universitatile de peste hotare.

De exemplu, prof.univ. I.Costas a obtinut un grant într-un concurs deschis pentru Programul Fulbright. În cadrul acestui Program, finantat de Guvernul Statelor Unite ale Americii, si-a facut cercetarile stiintifice în domeniul Tehnologiilor informationale la Universitatea din Kentucky (Lexington, SUA) pe parcursul anului academic 2000-2001.

Conf.univ.dr. Sergiu Tutunaru si-a petrecut stagiul de reciclare în Universitatea din Harvard, SUA, în cadrul Programului de dezvoltare a profesorilor tineri pe parcursul anului academic 2001-2002. A mai avut o perioada de 3,5 luni de reciclare si în Unversitatea de Comert din Atena, unde a ascultat un curs de metode economico-matematice în economie în 1998.

L.s.u. Delimarschi Boris a efectuat mai multe stagii:

  • In Washington State University/USA (în baza grant-ului Programului Fulbright, finanțat de Guvernul SUA)– stagiu de specializare și perfecționare profesională în e-Business și securizarea /fiabilizarea resurselor informaționale corporative (anul academic 20011-2012)
  • Svishtov Economic Academy /Bulgaria (în baza grant-ului cîștigat al Programului Erasmus+, finanțat de Comisia Europeană /UE)– stagiu de predare în mobilitate academică  în Platforme informatice pentru e-Business (2016);
  • Mikolas Romeris University /Lituania (în baza grant-ului cîștigat al Programului Erasmus+, finanțat de Comisia Europeană /UE)– stagiu de predare în mobilitate academică  în Noile tendințe, applicate de criminalitatea informatică în războaie concurențiale intercorporative și interstatale (2017).
  • UNINETTUNO University /Italy (în cadrul proiectului de implementare a tenhologiilor educaționale innovative al Programului Erasmus+, finanțat de Comisia Europeană /UE)– stagiu de perfecționare tehnologică în instruirea on-line pentru domeniul Securitate informațională corporativă (2018).

Practic toti ceilalti profesori si-au petrecut stagiunile de perfectionare în Academia de Studii Economice din BucurestiUniversitatea Ioan Cuza din Iasi,.

Departamentul IMI atrage o atentie deosebita modernizarii procesului de învatamînt. În acest scop sunt folosite contactele active cu universitatile din Europa (ASE Bucuresti, Bulgaria) si din SUA (Amherst, Kentucky, Harvard, Carolina de Nord). Profesorii catedrei, care au trecut stagiunea de perfectionare în aceste universitati implementeaza cele mai moderne metode de predare a informaticii.

Pe de alta parte, se practica invitarea profesorilor din alte universitati atît din Moldova, cît si din alte tari. De exemplu:

În anul de studii 2003-2004, în cadrul Programului Fulbright, a fost invitat profesorul universitar John Rager din Universitatea din Amherst, SUA, care în timp de un an academic a predat trei cursuri moderne de inteligenta artificiala, grafica computationala, limbaje moderne de programare atît pentru studentii de la ciclul1 (licenta), cît si pentru masteranzi. Studentii au demonstrat un interes viu la cursurile predate de prof. John Rager.

Totodata, prof. John Rager a facut o donatie generoasa departamentului: un fond de carti în limba Engleza, publicate în Statele Unite, care asigura necesitatile catedrei în mai multe domenii: Managementul cunoasterii, Inteligenta artificiala, Grafica computationala, Procesarea limbajului natural, etc. Acest fond include carti foarte valoroase atît ca cost dar si, mai ales, continut de rezultate moderne în domeniile stiintelor promovate de catedra. Majoritatea cartilor donate sunt absolut unice pentru Moldova.

De exemplu: Managementul cunoasterii, editata în 2 volume de savantul american Clyde W.Holsapple, este o generalizare ontologica a celor mai avansate cercetari si rezultate stiintifice acumulate de cei mai înaintati savanti din lumea întreaga în acest domeniu modern al stiintei.

Colaborarea cu domnul profesor John Rager continua pîna în prezent, efectuînd cercetari stiintifice comune în domeniul e-guvernarii. Ca rezultat important poate fi mentionata publicarea a doua articole stiintifice: I.Costas, I.Bolun, J.Rager. “The Development of e-Government in Moldova. Computer Science Journal of Moldova”, Chisinau, 2008, altul cu tema din acelasi domeniu în materialele Conferintei stiintifice Internationale “Competitivitatea si Inovarea în Economia Cunoasterii”, ASEM, 2008.

Nu întîmplator (desi neoficial), dar Departamentul IMI îl considera pe domnul profesor John Rager ca membru de onoare al departamentului.

Ca semn de recunoastere a activitatii foarte eficiente, Rectorul ASEM Grigore Belostecinic a înmînat domnului prof. John Rager o diploma de gratitudine.