Publicații

Tehnologii de Procesare a Informatiei Economice, Ilie Costas
Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2011. – 284 p.

Sunt examinate notiunile de baza folosite în domeniul tehnologiilor informationale (TI), principiile sistemice de proiectare a TI, diverse tipuri ale proceselor tehnologice de prelucrare automatizata a informatiei economice. O atentie deosebita este acordata studierii standardelor în vigoare referitoare la elaborarea schemelor structurale, schemelor de algoritmi si schemelor proceselor tehnologice de prelucrare a datelor în sistemele informationale economice.

Lucrarea este destinata studentilor care se specializeaza în domeniul ciberneticii si informaticii economice. De asemenea, poate fi utila pentru profesorii si specialistii care practica în domeniul respectiv.