Prezentare

Progresul, în unele cazuri inexplicabil, a tehnologiilor ce ţin de crearea şi funcţionarea calculatoarelor, în prezent se asociază perfect cu necesităţile societăţii contemporane, supranumită tot mai des “Societate Informaţională”, aceasta caracterizându–se prin creşterea explozivă a informaţiei digitale care necesită a fi stocată, prelucrată, transmisă, securizată etc. Aspectele în cauză au adus în prim-plan solicitarea imperativă a unor specialişti bine instruiţi în domeniul Tehnologiilor Informaţionale.

Departamentul Informatică și Managementul Informației din cadrul facultăţii Tehnologii Informaționale și Statistică Economică a Academiei de Studii Economice din Moldova le oferă persoanelor aflate în căutarea unor oportunităţi de formare profesională mai multe  soluţii.

Departamentul IMI coordonează:
  • șase programe de studii la ciclul I licență – Tehnologia informației, Securitate informațională, Informatică, Informatică aplicată, Managementul informației, Cibernetică și informatică economică;
  • patru programe de studii la ciclul II masterat – Cibernetică  economică, Tehnologii informaționale în economie, Management informațional, Securitatea sistemelor informatice;
  • două programe la ciclul III doctorat – Sisteme informaționale, Metode economico-matematice.

Membrii departamentului posedă experienţa, determinarea şi cunoştinţele necesare pentru a asigura pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în aceste domenii de activitate. Procesul de instruire se desfăşoară în baza unor planuri de studii bine structurate şi corelate cu planurile similare aplicate în alte centre universitare din ţară şi de peste hotare, astfel luându-se în calcul şi necesităţile potenţialilor angajatori ai tinerilor specialişti. Având în componenţa sa doctori habilitaţi, doctori, profesori universitari, conferenţiari, specialişti de valoare în domeniuiile tehnologiilor informaţionale, securităţii informaţionale și ciberneticii economice, departamentul dispune de un potenţial didactic capabil să implementeze programele de studii la cele mai avansate standarde educaţionale.

Datorită bazei metodologice și tehnice a procesului de instruire tinerilor specialiști li se dezvoltă abilități, care vor putea fi utilizate în funcție de cerințele postului și de caracteristicile personale. Tinerii specialiști sunt pregătiți să analizeze un spectru foarte larg de probleme și să ofere soluții informatice. Activitățile specialiștilor pregătiți de noi sunt desfășurate în cadrul proiectelor, care presupun lucrul în echipă și sunt axate pe satisfacerea cerințelor utilizatorilor. Aceste caracteristici sunt complementate cu noțiuni de bază în management, economie, marketing, finanțe, antreprenoriat.