Informații utile

Licență

  1. Aviz privind respectarea obligatorie a termenilor stabiliţi
  2. Indicaţii metodice privind elaborarea tezei de licenţă (elaborat de catedra „MSE”)
  3. Tematica tezelor de licenţă 2014-2015
  4. Cererea de aprobare a temei tezei de licenţă de către şeful catedrei
  5. Graficul calendaristic de executare a tezei de licenţă
  6. Avizul asupra tezei de licenţă a conducătorului ştiinţific
  7. Declaraţia pe propria răspundere a licenţiatului
  8. Instrucţiunea cu privire la CZU
  9. Listele-grafic de susţinere a tezelor de licenţă