Discipline, Ciclul II – Masterat

  • Analize şi prognoze economice
  • Analiza şi predicţia seriilor de timp
  • Metode statistice avansate
  • Matematici financiare
  • Matematici  actuariale.
  • Modele demoeconomice
  • Previziunea vânzărilor
  • Practici actuariale în asigurările de viaţă şi generale
  • Matematici financiare şi actuariale