Discipline, Ciclul I – Licență

 • Matematica economică
 • Statistică
 • Statistică descriptivă
 • Statistică inferenţială
 • Econometrie
 • Econometrie aplicată
 • Modelare econometrică
 • Metode şi tehnici de previziune în afaceri
 • Serii cronologice şi previziune
 • Algebra liniară şi analiza matematică
 • Probabilităţi şi statistică
 • Sondaje şi anchete
 • Istoria statisticii
 • Statistica social-economică
 • Sistemul Conturilor Naţionale
 • Bazele actuariatului
 • Previziune social-economică
 • Metodologii statistice ale UE
 • Statistica comerţului exterior
 • Statistica pieţelor financiare
 • Statistica juridică
 • Demografie şi statistică socială