Cadre didactice

Pârţachi Ion

Funcția ocupată: Șef catedră
Grad științific: doctor în economie
Titlu științifico-didactic: profesor universitar
Adresa: birou 508, bloc B
Email: ipartachi@ase.md